Добре дошли в Лабораторията за Умения на NTG

Бъдещето на туризма

Как можем да Ви помогнем?

Алиансът NTG има за цел да идентифицира и запълни липсата на умения в туризма и хотелиерството
На този сайт Ви предлагаме комплект от практически инструменти за различни хора или организации, в зависимост от Вашите потребности. Първо, изберете кой е вариантът, който Ви е най-нужен.

Служители и кандидати, търсещи работа

Интересувам се от намиране на работа, или подобряване на позицията ми в туристическия сектор. Искам да знам какви са потребностите от умения в бъдеще, да видя какви са моите настоящи компетенции и да ги сравня с търсените такива, както и да намеря решение как да ги подобря.

Работодател/МСП

Търся служители, които да пасват на нуждите на моята компания Искам да знам какви умения ще са нужни, да сравня профилите на кандидатите с изискванията на моята компания, и да намеря възможности за обучения

Образователни и обучителни институции

Моята организация желае да осъвремени и разшири предлаганите услуги за обучение. Целта ни е да създадем най-доброто съдържание за нашите клиенти, да открием какви умения им липсват, да ги покрепим в кариерния им път, и да видим какви са тенденциите за търсене на нови умения

За нас

Туризмът през 2030 година

Дългосрочната стратегия на NTG е в съответствие на липсата на дигитални и зелени умения в туристическата индустрия. Бързо променящата се технологична среда и влиянието на турзима върху дестинациите оказват значителен натиск върху обществото, местната икономика, културата и природната среда.

Какви ще са последствията от тези влияния на туризма през 2030 година?

Как ще се отразят на заетостта в туризма и на обучението устойчивото развитие, изкуственият интелект, Интернет на нещата, анализът на големи масиви от данни, промените в климата, динамиката в демографията, предпочитанията на туристите и т.н.? Дигиталната трансформация по този начин насочва туризма към нови, често непредвидими области.Това за важни въпроси, над които проектът NTG се концентрира и работи по запълване на липсите от умения или придобиването им като част от кариерното развитие. За да се запълнят неяснотите в целия спектър от работни позиции на оперативно, междинно и ръководно ниво със съответните потребности от зелени, социални и дигитални умения, се изправяме пред големи предизвикателства и необходимост от яснота по отношение на бъдещите нужди от конкретни умения.

NTG Лаборатория за умения

NTG Лабораторията за умения осигурява пълен набор от инструменти за оценка на уменията, създаден от Алианса NTG (Следващото Поколение в Туризма)

Умения за работа в туризма в три области

NTG Лабораторията за умения покрива новите умения за работа в туризма в три направления - дигитални, устойчиви и социални умения. Лабораторията осигурява практически инструменти и подкрепа за професионалистите в туризма, работодатели, образователни и обучителни институции, и центрове за търсене на работа как да се усъвършенстват уменията в тези направления и в петте подсектора на туризма: туроператорска и агентска дейност, управление на дестинации, места за настаняване, туристически атракции и подсектор Храни § Напитки

Често задавани въпроси

Тук Ви представяме най-често задаваните въпроси от нашите ползватели. В случай, че имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас

Ако имате някакви съмнения, моля обърнете се към секцията Често задавани въпроси тук

  • От какви зелени, социални и дигитални умения и компетенции се нуждаете днес и за в бъдеще, за да работите в туризма? Можете да разгледате различните сектори - Туроператорска и агентска дейност, Места за настаняване, Управление на дестинации, Туристически атракции и сектор Храни § Напитки, както и различните работни позициив организации с различен размер.

  • От какви зелени, социални и дигитални умения и компетенции се нуждаят Вашите служители днес и за в бъдеще, за да работят в туризма? Можете да разгледате различните сектори - Туроператорска и агентска дейност, Места за настаняване, Управление на дестинации, Туристически атракции и сектор Храни § Напитки, както и различните работни позициив организации с различен размер.

  • Дългосрочната NTG стратегия отразява липсата на умения в туризма. На фона на бързо променящи се дигитални технологии влиянието на туризма може да доведе до значително напрежение на местното общество, икономика, култура и околна среда. Какви ще са последствията от това влияние на туризма през 2030 година? Как изкуственият интелект, интернет на нещата, големите масиви от данни, динамичната демографска картина и потребителските предпочитания ще повлияят на заетостта и обучението в туризма? Това за важни въпроси, над които проектът NTG се концентрира и работи по запълване на липсите от умения или придобиването им като част от кариерното развитие.

  • Когато наемате някого е важно правилно да прецените нивото на уменията на кандидатите и тяхната способност да се справят с работата си. Оценяването на уменията има различни форми. Можете да поискате кандидатите да представят пример, проект, презентация. Трябва да прецените дали кандидатите вече притежават това умения, или са над исикваното ниво, или трябва още да го доразвиват. Също като кандидата Ви също трябва да познавате уменията, които се изискват, да можете да оцените дали Вие лично ги притежавате и как ще го докажете. За да направите подобна оценка, първо трябва да подберете критериите за установяване на уменията и компетенциите за областта, за която се интересувате, а това ще стане като изберете съответните критерии като ги отбележите в списъка по-долу. До всяко умение има четири колони с квадратче за отбелязване, колоните са следните (Надвишава нивото на владеене на даденото умение), (Съответства на нивото на владеене на даденото умение), (Частично развито умение), (Умението тепърва трябва да се придобие). Погледнете всяко умение и отбележете съответното квадратче, ако смятате, че Вие/кандидатът отговаря на това ниво на владеене на умението. Можете да кликнете на лупата, за да се покажат компетенциите, преди да решите дали дадено ниво на умение е постигнато. Отбелязването или не на квадратчето не е нещо лошо, а точка, от която трябва да продължи развитието Ви. Когато сте прегледали всички умения и сте отбелязали съответните квадратчета, вече имате оценка на уменията. Чрез вашата самооценка на уменията Вие идентифицирате евентуални липси на умения, както и изисквания за бъдещо развитие. Можете да разпечатате тази оценка или да я запазите като запис, за да отбележите по-късно направение прогрес.

  • Колкото и да е трудно да се направи преглед оценка на необходимостта от умения за дадена работна позиция, тези прегледи имат за цел да подпомогнат работодателите и служителите да си сътрудничат за общите цели, да анализират минали предизвикателства, да празнуват постижения и да правят планове за бъдещи подобрения. Първо трябва да подберете критериите за установяване на уменията и компетенциите за областта, за която се интересувате, а това ще стане като изберете съответните критерии като ги отбележите в списъка по-долу. Погледнете всяко умение и отбележете съответното квадратче, ако смятате, че служителят отговаря на това ниво на владеене на умението. Можете да кликнете на лупата, за да се покажат компетенциите, преди да решите дали дадено ниво на умение е постигнато. Не отбелязвайте в квадратчето ако тази позиция не изиква дадените компетенции сега, това ще стане едно от уменията, които трябва да бъдат развивани. Когато сте прегледали всички умения и сте отбелязали съответните квадратчета, вече имате оценка на уменията, необходими за дадената работна позиция. Чрез тази Оценка на уменията за дадена работна позиция Вие ще идентифицирате евентуални липси на умения, както необходимост от обучение. Можете да разпечатате тази оценка или да я запазите като запис, за да отбележите по-късно направение прогрес.

Ако имате някакви съмнения, моля обърнете се към секцията Често задавани въпроси тук

Контакти

Ако имате някакви съмнения, моля свържете се с нас чрез някой от посочените начини