Welkom bij NTG Skills Lab

De toekomst van toerisme

Hoe kunnen wij je helpen?

De NTG Alliance heeft tot doel om het tekort aan skills op het gebied van toerisme en gastvrijheid in kaart te brengen en aan te vullen.
Op deze site bieden wij een reeks praktische hulpmiddelen voor verschillende personen of organisaties, afhankelijk van hun behoeften. Selecteer eerst een optie op basis van je behoefte.

werknemers en werkzoekenden

Ik ben geïnteresseerd in het vinden van een passende baan of het verbeteren van mijn skills in mijn huidige baan. Ik wil meer weten over de skills behoeften van de toekomst, hoe mijn huidige skills zich verhouden tot de vraag, en welke oplossingen er zijn om mijn skills te verbeteren.

werkgever / SME

Ik ben op zoek naar werknemers die voldoen aan de behoeften van mijn organisatie. Ik wil weten welke skills kandidaten nodig hebben, de profielen van de kandidaten vergelijken met de vereisten van mijn organisatie en informatie inwinnen over opleidingsmogelijkheden.

Onderwijs- en opleidingsinstellingen

Mijn organisatie wil het opleidingsaanbod actualiseren en uitbreiden. We willen de beste content voor onze studenten creëren, hun ontbrekende skills ontdekken, hun carrière ondersteunen en nieuwe trends in nieuwe skills ontdekken.

Over ons

Toerisme in 2030

De NTG Blueprint strategie speelt in op de toenemende skills gaps van duurzaamheid en digitalisering in toerisme en gastvrijheid. Een snel veranderende digitale technologische omgeving zorgt voor een aanzienlijke druk op bestemmingen, de lokale economie, de cultuur en de natuurlijke omgeving.

Wat zijn de gevolgen daarvan voor toerisme in 2030?

Hoe zullen duurzaamheid, artificial intelligence, het "internet of Things, Big Data, klimaatverandering, demografische verschuivingen en de behoeften van consumenten de werkgelegenheid en de opleidingen in toerisme beïnvloeden? Digitale transformatie duwt toerisme in nieuwe en vaak onvoorspelbare richtingen. Het overbruggen van de huidige skills gaps en het in kaart brengen van toekomstige skills behoeften om daarmee de toeristische loopbaanvooruitzichten te verbeteren zijn belangrijke thema's voor het NTG-project. Het invullen van vacatures in operationele, toezichthoudende en hogere managementfuncties in toerisme met de nodige groene, sociale en digitale skills is een grotere uitdaging en er is duidelijkheid nodig over de toekomstige skills vereisten.

Het NTG Skills LAB

Het NTG Skills LAB biedt een uitgebreide toolkit voor het meten van skills, ontwikkeld door de Next Tourism Generation Alliance.

Skills in toerisme op 3 gebieden

Het NTG Skills LAB richt zich op digitale, duurzame en sociale skills die nodig zijn bij werknemers voor het uitvoeren van hun baan. Het LAB biedt praktische tools en ondersteuning voor toerisme professionals, werkgevers, aanbieders van onderwijs/opleiding en arbeidsbureaus over hoe skills op deze gebieden kunnen worden verbeterd voor werk in vijf toeristische deelsectoren: Touroperators en reisagenten, Destination Management, Accommodatieverstrekkers, Bezoekersattracties en Food & Beverage Operations.

F.A.Q.

Hier vind je de meest gestelde vragen van onze gebruikers. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Heb je vragen? Raadpleeg dan de volledige FAQ. hier

  • Welke 'groene', sociaal-culturele en digitale skills en competenties heb je als werknemer nu en in de toekomst nodig in toerisme? Je kunt de sectoren Touroperators & reisagenten, Accommodaties, Destination management, Food & Beverage, en Bezoekersattracties verkennen.

  • Welke green, social en digital skills hebben jouw werknemers nu en in de toekomst nodig. Je kunt de sectoren Tour Operator en Reisagenten, Accommodatie, Destination Management,Food & Beverages, en Bezoekersattracties verkennen,en werkgebieden in organisaties van verschillende grootte.

  • De NTG-blauwdrukstrategie speelt in op tekorten aan skills in toerisme en gastvrijheid. Door snel veranderende digitale technologie wordt de bestemming, de lokale economie, de cultuur en de natuurlijke omgeving sterk onder druk gezet. Digitale transformatie duwt toerisme in nieuwe en vaak onvoorspelbare richtingen. Wat zullen de gevolgen van dergelijke invloeden zijn voor toerisme in 2030? Hoe zullen kunstmatige intelligentie, het internet der dingen, Big Data, de veranderende demografie en consumentengedrag de werkgelegenheid en de opleiding in het toerisme beïnvloeden?Het overbruggen van de huidige skills gaps en het in kaart brengen van toekomstige skills behoeften om daarmee de toeristische loopbaanvooruitzichten te verbeteren zijn belangrijke thema's voor het NTG-project.

  • In uw wervingsproces is het belangrijk het vaardigheidsniveau van uw kandidaten nauwkeurig in te schatten met betrekking tot hun vermogen om hun werk te doen. Het beoordelen van deze vaardigheden kan op allerlei manieren gebeuren. U kunt kandidaten vragen om een schrijfvoorbeeld, een project of een presentatie. U moet beoordelen of de kandidaat de vaardigheid heeft bereikt, boven de vaardigheid staat of kan worden ontwikkeld om de vaardigheid in de toekomst volledig te bereiken. Als kandidaat moet u de vereiste vaardigheden kennen en beoordelen of u ze bezit en hoe u kunt bewijzen dat u ze bezit. Om met de beoordeling te beginnen, moet u eerst de criteria selecteren om de vaardigheden en bekwaamheden vast te stellen voor het gebied waarin u geïnteresseerd bent. Naast elke vaardigheid zijn er vier kolommen met telkens een aankruisvakje, de kolommen worden weergegeven door (Boven en boven), (Komt overeen met OK), (Gedeeltelijk ontwikkeld), (Te ontwikkelen). Bekijk elke vaardigheid en kruis het vakje aan als u denkt te kunnen bewijzen dat u/de kandidaat volledig gelooft dat dit het niveau is. U kunt op de vergrootglazen klikken om de competenties weer te geven, voordat u het huidige bereikte vaardigheidsniveau bepaalt. Het of vakje aankruisen is niet negatief, maar een discussiepunt voor uw ontwikkeling. Dit wordt een van de vaardigheden die u in de toekomst moet ontwikkelen. Wanneer u alle vaardigheden hebt bekeken en de vakjes hebt aangekruist, hebt u een vaardigheidsbeoordeling gemaakt. In uw vaardigheidsbeoordeling hebt u het tekort aan vaardigheden en de vereisten voor toekomstige ontwikkeling vastgesteld. U kunt de bevindingen afdrukken met behulp van de afdruk- en downloadpagina als een record voor toekomstige vooruitgang.

  • Hoe uitdagend het ook is om de beroepsvaardigheden te beoordelen, ze dienen een sterk doel om werkgevers en werknemers te helpen samen te werken aan doelstellingen, historische uitdagingen te herzien, prestaties te vieren en toekomstige plannen voor verbetering op te stellen. U moet eerst de criteria selecteren om de vaardigheden en competenties voor uw gebied vast te stellen. Bekijk elke vaardigheid en vink het vakje aan als u denkt te kunnen bewijzen dat de functiehouder(s) die vaardigheid volledig bezit(ten). U kunt op het vergrootglas klikken om de competenties weer te geven, voordat u beslist of aan de vaardigheidseisen is voldaan. Vink het vakje niet aan als de functie nu niet over alle competenties beschikt; dit wordt dan een van de vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Wanneer u alle vaardigheden hebt bekeken en de vakjes hebt aangekruist, hebt u een functiebeoordeling. In het functieoverzicht hebt u de ontbrekende vaardigheden en opleidingsbehoeften geïdentificeerd. U kunt de bevindingen afdrukken met behulp van de afdruk- en downloadpagina als een record voor toekomstige vooruitgang.

Heb je vragen? Raadpleeg dan de volledige FAQ. hier

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons via deze weg.