Tervetuloa NTG SKILLS LABiin

Matkailun tulevaisuus

Miten voimme auttaa?

NTG allianssin tavoitteena on tunnistaa ja vastata matkailualan osaamistarpeisiin.
Tämä sivusto tarjoaa erilaisia käytännön työkaluja yksilöiden ja organisaatioiden tarpeisiin. Valitse ensin tarpeitasi vastaava vaihtoehto.

Työntekijät ja työnhakijat

Olen kiinnostunut löytämään työn matkailualalla. Haluan tietää tulevaisuuden osaamistarpeista, tarkastella nykyistä osaamistani suhteessa kysyntään ja löytää ratkaisuja osaamisen kehittämiseksi.

Työnantaja / Yritys

Etsin työntekijöitä, jotka vastaavat yritykseni tarpeisiin. Haluan tietää, millaista osaamista he tarvitsevat, verrata hakijoiden profiileja yritykseni vaatimuksiin ja löytää koulutusmahdollisuuksia.

Koulutusorganisaatio

Yritykseni haluaa päivittää ja laajentaa koulutustarjontaamme. Meidän tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme parasta mahdollista sisältöä, ymmärtää heidän osaamistarpeitaan, tukea heidän uraansa ja ymmärtää osaamistrendejä.

Meistä

Matkailu vuonna 2030

NTG toimintasuunnitelma vastaa kestävän ja älykkään matkailun osaamisvajeisiin matkailualalla. Nopeasti etenevä digitaalisen teknologian kehitys ja muuttuva toimintaympäristö vaikuttavat merkittävästi matkailukohteisiin, niiden paikallistalouteen, kulttuuriin ja ympäristöön.

Millaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä siitä, miten nämä asiat vaikuttavat matkailuun vuonna 2030?

Miten kestävä kehitys, tekoäly, esineiden internet, Big Data, ilmastonmuutos, muutokset väestönkehityksessä ja asiakkaiden tarpeet vaikuttavat matkailun työllisyyteen ja koulutukseen? Digitaalinen muutos ohjaa matkailun kehitystä uusille ja usein ennakoimattomille urille. Nämä ovat tärkeitä teemoja, joihin NTG projekti keskittyy tasoittaakseen alan osaamisvajieta ja -tarpeita sekä vahvistaakseen alan uranäkymiä.Avointen työpaikkojen täyttäminen suorittavassa, esihenkilö- ja johtotyössä on haasteellista, minkä vuoksi tarvitaan selkeyttä tulevaisuuden vihreästä, sosiaalisesta ja digitaalisesta osaamisesta alalla.

NTG Skills LAB

NTG Skills LAB tarjoaa kattavasti erilaisia Next Tourism Generation Alliance:n luomia osaamisen arviointityökaluja

Matkailun työtehtävissä tarvittava osaaminen kolmella eri alueella

NTG Skills LAB kattaa kolmenlaista matkailualalla tarvittavaa osaamista: digitaalista, vihreää ja sosiaalista osaamista. LAB tarjoaa käytännön työkaluja ja tukea matkailualan asiantuntijoille, työntekijöille, koulutusorgaisaatioille ja työnvälityksen parissa toimiville siitä, miten kehittää osaamista. Osaamisen kehittäminen on jaettu myös toimialakohtaisesti: matkanjärjestäjä- ja välitystoiminta, Destination Management, majoitusala, vierailukohteet ja ravintola-ala.

FAQ

Täältä löydät useimmin kysytyt kysymykset. Mikäli tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä meihin.

Halutessasi lisätietoa, katso FAQ tähän

  • Mitä vihreää, sosiaalista ja digitaalista osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa matkailualan työntekijänä? Voit tarkastella eri toimialoja kuten matkanjärjestäjä- ja matkatoimistoalaa, majoitusta, kohdejohtamista, ravintola-alaa, käyntikohteita ja erikokoisten organisaatioiden työnkuvia.

  • Mitä vihreää, sosiaalista ja digitaalista osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa matkailualan työntekijänä? Voit tarkastella eri toimialoja kuten matkanjärjestäjä- ja matkatoimistoalaa, majoitusta, kohdejohtamista, ravintola-alaa, käyntikohteita ja erikokoisten organisaatioiden työnkuvia.

  • NTG:n toimintasuunnitelma vastaa matkailualan osaamisvajeisiin. Nopeasti etenevä digitaalisen teknologian kehitys ja muuttuva toimintaympäristö vaikuttavat merkittävästi matkailukohteisiin, niiden paikallistalouteen, kulttuuriin ja ympäristöön. Millaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä siitä, miten nämä asiat vaikuttavat matkailuun vuonna 2030? Miten tekoäly, esineiden internet, Big Data, muutokset väestössä ja asiakkaiden tarpeissa vaikuttavat matkailualan työllisyyteen ja koulutukseen? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin NTG projekti keskittyy alan osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja uranäkymien kehittämiseksi.

  • Rekrytointiprosessissa on tärkeä tietää tarkasti hakijoiden osaamistaso, sillä tämä vaikuttaa tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Tämän osaamisen arviointi voidaan tehdä monella tavalla. Voit pyytää hakijoita antamaan kirjoitusnäytteen, pitämään esityksen tai tekemään projektin. Sinun tulisi arvioida, onko hakijoilla tarvittava osaaminen, onko heillä täydentävää osaamista tai voivatko he saavuttaa tarvittavan osaamisen tulevaisuudessa. Hakijana sinun tulee tietää, mitä on tarvittava osaaminen, millaista osaamista itselläsi on ja miten tämän voi osoittaa. Aloittaaksesi arvioinnin sinun tulee valita valikosta kriteeri, joka vastaa kiinnostustasi.Jokaisen osaamisen rinnalla on neljä saraketta valintaruutuineen. Sarakkeet ovat: (Kehittynyt osaaminen), (Soveltuva osaaminen), (Osittainen osaaminen) ja (Kehitettävä osaaminen). Tarkastele jokaista osaamista ja rastita ruutu, jos voit osoittaa kyseisen tason todeksi. Voit klikata suurennuslaseja nähdäksesi osaamisen ennen osaamistason päättämistä. Rastita tai-ruutu, jos arvo ei ole negatiivinen, mutta haluat pohtia tätä. Tästä tulee osaaminen, jota haluat kehittää tulevaisuudessa. Kun olet tarkastellut kaikki osaamiset ja rastittanut ruudut, saat arvion osaamisestasi. Tässä arviossa on tunnistettu osaamistarpeet, joita kehittää tulevaisuudessa. Voit tulostaa tulokset tai ladata ne tulevaisuutta varten.

  • Työssä tarvittavaa osaamista ei ole helppo tarkastella, mutta tästä on suuri hyöty työnantajien ja työntekijöiden yhteistyön tukemisessa sekä historiallisten haasteiden tarkastelussa, saavutusten juhlistamisessa ja tulevaisuuden suunnitelmien laadinnassa. Sinun tulee valita ensin kriteeri määrittääksesi osaamisesi valitsemalla vaihtoehto valikosta. Tarkastele jokaista osaamista ja rastita vaihtoehto, mikäli voit osoittaa, että työntekijöillä on kyseinen osaaminen. Voit klikata suurennuslasia nähdäksesi osaamisen ennen kuin päätät osaamistason. Älä rastita vaihtoehtoa, mikäli tarvittavaa osaamista ei ole nyt, tästä tulee yksi tulevaisuudessa kehitettävä osaaminen. Katsottuasi kaikki osaamiset ja rastitettua valintaruudut saat katsauksen. Voit tulostaa tulokset tai ladata ne tulevaisuuden käyttöä varten.

Halutessasi lisätietoa, katso FAQ tähän

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä meihin seuraavasti